Hoe kan je een project realiseren?

Mijn kijk op een project, een onderneming of een probleem is eenvoudig. Je kan er op 3 manieren voor ‘betalen’:

  1. met geld,
  2. met je tijd,
  3. of met kennis.

Met geld huur je iemand in om te werken aan jouw project. Zo kan jij je tijd en kennis investeren in andere zaken.

Met tijd vergaar je zelf de kennis om je project tot stand te brengen. Je bespaart er bovendien geld mee uit.

Maar met kennis betalen we niet zo graag. Kennis kan je immers verkopen als dienst of product. Maar wat als je geen financiële middelen hebt? Of de tijd niet kan vrijmaken om aan een project te werken? Dan betaal je dus met kennis. Jouw expertise kan immers anderen helpen.

Kennis delen met anderen is leuk. Een beetje bevrijdend zelfs. Het voelt immers goed om iemand te helpen. Maar het moet niet zo expliciet zijn. Betalen met je expertise is ook probleemoplossend denken. Zoeken naar concrete en praktische oplossingen. En die zorgen voor nieuwe opportuniteiten, nieuwe kansen, en nieuwe ondernemingen.

Ik deel mijn kennis graag met jou. Neem dus gerust contact op als je met vragen zit. Ik help je verder.