Sustainable web development

Als ontwikkelaar van websites draag ik de verantwoordelijkheid om deze op de meest duurzame wijze te produceren. Daarom kijk ik bijvoorbeeld kritisch naar de doelstellingen van mijn zaak. Maar ik probeer ook een duurzamere levensstijl op te bouwen.

Maar ook in het dagelijks gebruik moet een website duurzaamheid kunnen uitdragen. Dat is mogelijk door enkele technische ingrepen te doen. Dat kan bijvoorbeeld door de broncode te optimaliseren, afbeeldingen te verkleinen en de laadsnelheid van de website te verbeteren.

We hebben immers nood aan een duurzamer internet. Het internet is een globaal netwerk dat gebruikt en gebouwd wordt door ieder van ons. Net zoals onze planeet is dit virtueel netwerk een wereld op zichzelf. Was het internet een land, dan zou het 7de grootste vervuiler zijn. Onze planeet kreunt onder de bedreigen zoals klimaatsverandering, en het wereldwijde web is deel van dit probleem maar kan ook een deel zijn van de oplossing. We zijn op weg naar een betere wereld, hopelijk al tegen 2030, maar verwacht wordt dat het internet en al zijn toepassingen alleen maar zullen toenemen.

Daarom wil ik zelf ook mijn verantwoordelijkheid opnemen, en tekende ik het Sustainable Web Manifesto. Dit manifest draagt een positieve en groene boodschap uit door al wie mee werkt aan het bouwen van het web. Deze kan je opdelen in 6 onderdelen:

  1. Proper: door het gebruik van hernieuwbare energie.
  2. Efficiënt: de digitale producten gebruiken zo weinig mogelijk energie en materiële grondstoffen.
  3. Open: de producten en diensten zijn toegankelijk en berusten op de vrijheid van informatie.
  4. Eerlijk: zonder te misleiden of uit te buiten.
  5. Regeneratief: om ondersteuning te bieden aan een economie die de mensen en onze planeet voedt.
  6. Veerkrachtig: door de focus om producten en diensten aan te bieden daar waar ze het meest nodig zijn.

https://www.fwdmessage.com/sdg/265/fwd-message/