Wat is online communicatie?

Er is een groot verschil tussen online communicatie en online marketing. Dat is het vertrekpunt. Voor je online marketingstrategie te bepalen, ga je doelen voorop stellen. Meestal zijn deze doelen te herleiden tot het vergroten van je markt. Je wil meer bezoekers, meer producten verkopen, meer conversies, enz… Op basis hiervan bepaal je een strategie, en zal je onder andere je communicatie hierop scherp stellen.

Online communicatie vertrekt vanaf de boodschap. Wat wil je communiceren en welke doelgroep wil je hiermee bereiken. Hiervoor zoek je de beste manier om je boodschap vorm te geven, en zoek je het beste kanaal om deze boodschap te publiceren. Je vertrekt dus vanuit de essentie of de noodzaak om te communiceren.

In beide gevallen staat de context dus nog niet vast. Maar je vertrekt wel vanuit een tegengestelde richting.

Dat online marketing belangrijk is, ligt voor de meesten wel voor de hand. Maar bij online communicatie is dat niet vanzelfsprekend. Iedereen communiceert elke dag, en we staan er daarom minder bij stil. De nadruk ligt op je boodschap. Je wilt een verhaal vertellen, een verandering aankondigen, een verwezenlijking promoten, het zijn maar enkele voorbeelden. Het zijn redenen om te communiceren, maar ze brengen je niet noodzakelijk dichter bij één van je marketingdoelstellingen.

Online communicatie en content marketing gaan vaak hand in hand. En kunnen elkaar versterken. Hetgeen je vertelt in je content marketing is niet altijd gerelateerd aan je eigen activiteiten. Een supermarkt kan bijvoorbeeld een magazine uitbrengen met recepten. Je zal alle ingrediënten wel kunnen aankopen via de supermarkt, maar dat is bij content marketing niet rechtstreeks het doel. Je wil vooral de interesse bij je klanten opwekken, je expertise tonen of het vertrouwen vergroten.

Wat doe je dus met alle andere boodschappen die louter informatief zijn? Je nieuws dat eigenlijk geen specifiek doel voor ogen heeft? Die communiceer je via bestaande kanalen. Ze dragen bij tot het imago van je bedrijf, zodat je (potentiële) klanten jou beter leren kennen. Meer over je te weten komen. En beter vertrouwd met je raken. Het resultaat van deze communicatie zal steeds een positief effect hebben bij je publiek.